spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Tweede Kamervragen over de natuurvergunnening van GAE

Tweede Kamervragen over de natuurvergunnening van GAE
Geschreven door Tweede Kamer, 22-1-2021   
vrijdag 22 januari 2021

De Tweede Kamerleden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) hebben aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vragen gesteld over de natuurvergunning van Groningen Airport EeldeVragen van het lid Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de natuurvergunning van Groningen Airport Eelde.

Kunt u bevestigen dat Groningen Airport Eelde een vergunning op basis van de Wet
natuurbescherming heeft uit 2009?

  1. Is dit de momenteel geldende natuurvergunning?

  2. Kunt u bevestigen dat u het bevoegde gezag bent voor deze natuurvergunning?

  3. Kunt u bevestigen dat monitoringsplannen voor de omliggende natuurgebieden als voorwaarden zijn opgenomen in die vergunning?

  4. Kunt u bevestigen dat op basis van dat plan monitoringsrapporten opgesteld moeten worden?

  5. Bent u daar ook verantwoordelijk voor?

  6. Kunt u bevestigen dat wanneer op grond van de genoemde monitoringsrapporten blijkt dat de betreffende vliegbewegingen de instandhoudingsdoelen van de omliggende Natura 2000-gebieden in gevaar brengen, er nadere voorschriften aan de natuurvergunning kunnen worden gesteld?

  7. Is hier reden toe geweest?

  8. Kunt u de monitoringsrapporten die opgesteld zijn naar aanleiding van deze natuurvergunning met de Kamer delen, ook indien deze opgesteld zijn door de Gedeputeerde Staten van Drenthe of Groningen?

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.