spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow Brief VOLE aan Provinciale Staten Drenthe - Trekken aan een dood paard

Brief VOLE aan Provinciale Staten Drenthe - Trekken aan een dood paard
Geschreven door VOLE, 11 juni 2020   
vrijdag 12 juni 2020

 

Aan de leden van Provinciale Staten van Drenthe,

Op 1 maart 2019 informeerde GS u in bijgevoegde brief over de opdrachtformulering aan de Raad van Commissarissen van GAE, met daarin onder meer:

  • “Een nadere verkenning doen naar de mogelijkheden tot en vormen van samenwerking met andere Nederlandse luchthavens: meer in het bijzonder met de Schipholgroep.
  • Streven naar een LOI voor de zomer 2019 met de Schipholgroep.
  • Gegeven de uitkomsten van de verkenning en het ondertekenen van een LOI het (laten) realiseren c.q. formaliseren van (de) nieuwe samenwerkingsarrangement(en).”

U weet wat hiervan is terechtgekomen. Ook in de Luchtvaartnota staat niets positief voor GAE. Integendeel: de minister van V&W uit haar zorgen over ‘de levensvatbaarheid van luchthaven Eelde’ en vermeldt erbij dat ‘provincies......zich moeten houden aan de Europese regels voor het verlenen van staatssteun’? De minister vindt het kennelijk nodig het laatste te benadrukken.

Hoe geloofwaardig is het dan dat gedeputeerde Bijl nu opnieuw alle hoop heeft gevestigd op het Rijk en Schiphol? Er staat toch in Luchtvaartnota blz. 76: “Het Rijk vindt het ook niet wenselijk of nodig om regionale luchthavens in één holding samen te brengen”. En op blz. 77: ”Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages. (onderstreping VOLE).
Probeert Bijl de aandacht af te leiden van de desastreuze situatie waarin GAE verkeert?
Of is het - nu liquidatie dichter bij komt- een poging de schuld van het fiasco bij het Rijk te leggen?
Weinig overtuigend, want het antwoord op pogingen van Bijl staat niet voor niets zo expliciet in de Luchtvaartnota.

Ondertussen blijft gedeputeerde Bijl hardnekkig beweren “aandeelhouders gaan niet over de sluiting van de luchthaven, daar gaat de minister over”. Een misvatting. De verhouding tussen het Rijk en GAE i.c. de aandeelhouders is vrij simpel: het Rijk is vergunningverlener in de vorm van een luchthavenbesluit. GAE NV is vergunninghouder. Als GAE NV wordt gesloten maakt zij niet langer gebruik van de vergunning. Het luchthavenbesluit vervalt. Er is geen formele bestuursrechtelijke rol voor het Rijk bij liquidatie van GAE.

met vriendelijke groet,

namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Jan Wittenberg
voorzitter


Klik hier om 'Actuele ontwikkelingen en Begroting 2019 GAE' te bekijken

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.