spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies arrow Gemeente Groningen blijft verantwoordelijk voor investering in GAE

Gemeente Groningen blijft verantwoordelijk voor investering in GAE
Geschreven door Andries Ophof, RTVDrenthe, 28 mei 2020   
maandag 01 juni 2020
 
Commentaar VOLE

Andries Ophof van RTV is een steunpilaar van de lobby rond de luchthaven Eelde.
Die lobby roept voortdurend dat de aandeelhouders verplicht zijn de luchthaven in stand te houden. Andries schrijft dat graag op. Toen het Rijk in 2003 afstand deed van haar 80% aandelen liet ze deze ‘instandhoudingsverplichting’ in het contract opnemen. Daarbij werd uitdrukkelijk afgesproken dat deze verplichting zou gelden tot 2015. Sindsdien hoeven aandeelhouders geen cent meer bij te dragen. Maar de lobby gebruikt deze oude bepaling maar al te graag om opnieuw meer geld voor GAE af te dwingen. Burgemeester Koen Schuiling heeft deze bepaling dan ook keurig in de verkoopakte opgenomen, en daar direct aan toe gevoegd dat Oranjewoud “niet tot enige (financiële) - verplichting gehouden zal zijn’.

RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden beweren ook bij herhaling dat de deal met Oranjewoud definitief is. Ook dat is onjuist. De verkoop van aandelen, die in potentie veel waard zijn, is staatssteun. Dat moet gemeld worden bij de Europese Commissie. Ook is het zeer de vraag of de ‘Wet toezicht effectenverkeer’ niet is overtreden. Er had in ieder geval een taxatie moeten plaatvinden. Vroeg of laat zal de Europese Commissie de aandelenverkoop beoordelen. Aangezien er geen verjaringstermijn staat op het overtreden van de staatssteunregels kan de verkoop dus nog worden terug gedraaid.

Dat gaat zeker gebeuren als GAE wordt gesloten en de 240 hectare vrijkomt voor herontwikkeling. Die kans is inmiddels wel erg groot geworden. Het exploitatieverlies werd door de Raad van Commissarissen begin dit jaar op 4,4 miljoen euro geraamd (waarvan 3 miljoen NEDAB dat wordt betaald door de noordelijke belastingbetaler). Dat was voor dat de lijndiensten naar Kopenhagen en Southend stopten en voor de corona crisis. Het verlies loopt dit jaar op tot rond de 6 miljoen. Als de aandeelhouders al bereid zijn dit bij te passen, zal het door de Europese Commissie moeten worden beoordeeld. Die kijkt dan ook even naar de deal met Oranjewoud.


Gemeente Groningen blijft verantwoordelijk voor investering in GAE

De gemeente Groningen mag dan van de aandelen in Groningen Airport af zijn. Van mogelijke tekorten in het afgesproken investeringsprogramma zijn ze nog niet af. Daar zullen de andere aandeelhouders ze aan houden.

Sinds 31 maart is de gemeente geen aandeelhouder meer in de Noordelijke luchthaven. De aandelen, 26% van het totaal, zijn verkocht aan investeringsfonds FB Oranjewoud. Een Fries fonds dat is ontstaan uit de verkoop van de Friesland Bank. Uit die verkoop hebben ze naar verluid zo'n 126 miljoen euro gekregen om te investeren in de Friese economie en in culturele activiteiten.


Friese inbreng in Noordelijke luchthaven
FB Oranjewoud Participaties BV is de eigenaar van de Groningse aandelen. Maar wat de exacte reden is geweest waarom deze private partij de aandelen heeft gekocht, wil FB Oranjewoud niet kwijt. De investeerder is ook eigenaar van uitgeverij NDC met daarin krantentitels als Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad.

Via deze kranten laat voorzitter Jorrit Volkers van FB Oranjewoud weten dat ze met hun kennis meer bedrijvigheid wil ontwikkelen rondom de luchthaven en wil zoeken naar nieuwe toepassingen in de luchtvaart, zoals de toepassing van drones. Verschillende van deze ideeën zijn eerder al door oud havendirecteur Harm Post op papier gezet.


Wob-procedure
Om dit te bereiken hoeven ze als kersverse aandeelhouder in de luchthaven niet te investeren of financiële verplichtingen van de gemeente Groningen over te nemen. Zo is te lezen in de koopakte. Sinds deze week is de akte, na een Wob-procedure, te vinden op de website van de gemeente Groningen.

In 2017 besloten de aandeelhouders van toen, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen, samen 46 miljoen euro te investeren in 'de toegangspoort voor het Noorden'. Het bedrag is verdeeld over de aandeelhouders en wordt in tien jaar tijd geïnvesteerd.

De stad Groningen zou daarvan bijna 12 miljoen euro inbrengen. Ze besloten uiteindelijk niet verder te gaan dan 6 miljoen vanwege het politieke draagvlak voor deze investering. Ze moeten van dit bedrag nog 1,7 miljoen euro storten. En daar worden ze, nu de aandelen zijn verkocht, aan gehouden. Dit geld is nodig voor investeringen in bijvoorbeeld de nieuwe brandweerkazerne op de luchthaven.


'Wij houden Groningen aan hun verplichtingen'
Maar daarmee is het voor de andere aandeelhouders nog niet klaar. Zo schreven ze vlak voor de definitieve verkoop aan FB Oranjewoud in een brief aan de stad. "Wij en de andere aandeelhouders zullen bij de gemeente Groningen erop aandringen om de verdeelsleutel naar rato van (voormalig) aandelenbezit alsnog te hanteren." Dus mocht het nodig zijn om de volledige 46 miljoen in de luchthaven te steken, dan zullen ze alsnog de zes miljoen die ze niet kregen van de gemeente Groningen opeisen.

FB Oranjewoud Participaties brengt dus, zo zeggen ze zelf, alleen kennis in. Mocht de luchthaven ooit wel winst maken en dividend uitkeren, dan hebben ze daar wel recht op. Maar daar is nog geen zicht op. Het streven van de luchthaven is al jaren om te zorgen dat er geen verliezen worden gemaakt.

In de koopakte is overigens te lezen dat FB Oranjewoud allerlei stukken heeft gekregen om te kijken hoe de financiële situatie van de luchthaven is en hoe de structuur is. Dit om nader onderzoek te doen. Due Diligence in vaktaal. Maar FB Oranjewoud laat weten dit boekenonderzoek niet nodig te vinden.


Luchthaven behouden

Net als de andere aandeelhouders hebben ze de plicht om "zich in te spannen om de luchthaven in stand te houden". Deze belofte deden alle aandeelhouders toen ze in 2003 de aandelen in de luchthaven van het Rijk over namen.

De partij Leefbaar Tynaarlo heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van Tynaarlo over de overdracht van aandelen. Ze vragen zich onder andere af of er geen sprake is van staatssteun nu de aandelen voor een euro door een overheid zijn verkocht aan een private partij.

Stel dat de luchthaven sluit en de grond komt beschikbaar voor andere doeleinden, dan is de waarde veel hoger dan de euro die er voor is betaald. De WOZ-waarde alleen al loopt in de miljoenen. Maar tot op heden is de waarde van de luchthaven niet groot. Er wordt al jaren verlies gedraaid.

Dat is ook wat de gemeente Groningen laat weten: "Partijen stonden niet in de rij voor een overname. Dat had alles te maken met de huidige staat van de onderneming. Daaruit kun je de conclusie trekken dat de aandelen zeker niet veel meer waard zijn dan de betaalde waarde." Eén euro dus.


 

 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.