spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Berichten en opinies arrow 'Provincie moet snel starten met evaluatie Groningen Airport Eelde'

'Provincie moet snel starten met evaluatie Groningen Airport Eelde'
Geschreven door RTV Noord 31-5-2019   
woensdag 05 juni 2019

'Provincie moet snel starten met evaluatie Groningen Airport Eelde'

plaatje GAE RTVNoord3.jpg

foto: Jos Schuurman/FPS

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) wil dat de nieuwe Provinciale Staten haast maakt met de evaluatie van Groningen Airport Eelde.

In het nieuwe coalitieakkoord staat dat 'een tussentijdse evaluatie duidelijk moet maken of er nog potentie is voor een realisatie van robuuste hub-verbindingen en substantiële toename van het aantal zakelijke reizigers'.

'Hub-strategie mislukt'
VOLE trekt op basis van reizigersaantallen alvast de conclusie dat de hub-strategie waarop de investering van 46 miljoen is gebaseerd, is mislukt.

'Door het schrappen van vluchten naar Kopenhagen, Londen en Gdansk is het aantal passagiers op lijnvluchten in de eerste vier maanden gehalveerd van 27.886 in 2018 naar 14.145 dit jaar', aldus VOLE.

 
Dit is het bericht dat VOLE op 30 mei aan de raads- en Statenleden in Groningen stuurde:

Het CBS publiceerde deze week de luchtvaartcijfers voor de eerste vier maanden van 2019. Het aantal passagiers op lijnvluchten is in de eerste vier maanden gehalveerd (van 27.886 in 2018 naar 14.145 dit jaar). Hiermee wordt bevestigd - wat ingewijden al wisten - dat ‘de hub-strategie’ waarop het investeringspakket van 46 miljoen euro was gebaseerd, is mislukt. Door het schrappen van vluchten naar Kopenhagen, Londen en Gdansk is zal het aantal passagiers op jaarbasis 20% à 25% lager zijn dan vorig jaar. Hierdoor loopt het exploitatieverlies van GAE dit jaar op tot € 4 à € 4,26 miljoen. Hiervan komt € 3 miljoen uit het zogenaamde investeringspakket, dat dus geen investering behelst maar dient om exploitatietekorten af te dekken.

Het exploitatietekort leidt samen met de investeringen (nieuwe brandweerkazerne à € 2,1 mln. + overige investeringen à € 0,7 mln.) ultimo 2019 tot een negatieve liquiditeit. De schuld aan de aannemer van de baanverlenging (DBFM-contract) is ruim € 1 miljoen. Zelfs zonder de bouw brandweerkazerne is er rond de jaarwisseling niet meer genoeg geld voor een sociaal plan voor het personeel.

Deze cijfers worden gedetailleerd toegelicht in onderstaand memo ‘Stand van zaken en realistische verwachtingen vliegveld Eelde mei 2019’.

Deze cijfers maken duidelijk dat er geen uitzicht is op het behalen van de doelstellingen van het investeringspakket. GAE zakt steeds verder weg. De ‘Exploitatie- en investeringsbegroting GAE 2019’ van 14 februari 2019 is op meerdere punten achterhaald. De nieuwe commissarissen Mansveld en Klaassen bevestigen impliciet dat de hub-strategie is mislukt. Zij pleiten nu voor vrachtvluchten en militairverkeer. Meerdere malen is gebleken dat vliegveld Eelde met deze activiteiten geen positie kan verwerven. Vracht- en militairverkeer kunnen geen substantiële inkomsten voor luchthaven Eelde genereren. De commissarissen hebben hun hoop gevestigd op de minister I&W en Schiphol. Maar zij gaan er aan voorbij dat de minister en Schiphol hier niets aan kunnen veranderen. Dat de commissarissen niet met een oplossingen komen voor de oplopende verliezen, is veelzeggend voor de situatie waarin de luchthaven zich bevindt.

Los hiervan: de raden en Staten van de aandeelhouders hebben met het investeringsbesluit niet bedoeld dit soort zeer milieubelastend vracht- en militairverkeer naar Eelde te halen. Het staat ook haaks op het milieubeleid van de beide provincies en de gemeenten Groningen en Tynaarlo.

Het zojuist gesloten coalitieakkoord GS Groningen zegt over Groningen Airport Eelde (GAE):
“Het investeringspakket Eelde wordt uitgevoerd conform afspraken, mits uitzicht blijft op het behalen van de doelstellingen van dat investeringspakket zonder overschrijding van de daartoe gereserveerde budgetten. Een tussentijdse evaluatie moet duidelijk maken of er nog potentie is voor een realisatie van robuuste hub verbindingen en substantiële toename van het aantal zakelijke reizigers.”

In het licht van bovengenoemde ontwikkelingen vragen we u erop aan te dringen zo spoedig mogelijk over te gaan tot een evaluatie en daarbij te beklemtonen dat die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige partij.

Klik hier voor het memo ‘Stand van zaken en realistische verwachtingen vliegveld Eelde mei 2019’.


 

 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.