spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow De stemwijzer en vliegveld Eelde

De stemwijzer en vliegveld Eelde
Geschreven door VOLE, 7 november 2018   
woensdag 07 november 2018

De stemwijzer en vliegveld Eelde

Op 21 november zijn er gemeentelijke verkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer. De gemeente Groningen is een van de vijf aandeelhouders van Groningen Airport Eelde.

De website www.groningen.stemwijzer.nl helpt mensen bij het testen van hun politieke voorkeur aan de hand van 28 stellingen. De laatste stelling is:

De gemeente moet in de toekomst geen geld meer steken in vliegveld Eelde.

Op de website staat ook wat de politieke partijen vinden van deze stelling. Dat geeft een aardig kijkje in de argumenten die de partijen aandragen.
VOLE volgt sinds haar oprichting - 26 jaar geleden- het reilen en zeilen van de luchthaven. Wij komen elke keer tot de conclusie dat de fraaie prognoses, op grond waarvan dit structureel onrendabele vliegveld met overheidsgeld van een faillissement gered wordt, luchtspiegelingen blijken te zijn. Essentiële vragen – bijvoorbeeld over de economische betekenis – worden nooit beantwoord. Het enige waar het vliegveld in al die jaren in is geslaagd, is het creëren van het beeld dat het vliegveld belangrijk is voor de bereikbaarheid en de economie. Dat is nooit aangetoond, maar veel politieke partijen nemen dit om electorale redenen klakkeloos over (zie hieronder). Alleen al dit jaar gaat er bijna 8 miljoen gemeenschapsgeld naar het vliegveld. Dat is met 100.000 vertrekkende passagiers een subsidie van 80 euro op ieder ticket. Een cadeautje van de noordelijke overheden voor vakantiegangers: het vliegveld is voor 96% een vakantievliegveld.

Hieronder de argumenten die de partijen aanvoeren. VOLE heeft de argumenten van de partijen die het oneens zijn met de stelling, van commentaar voorzien.


Eens met de stelling


D66
"D66 vindt dat de luchthaven op eigen benen moet kunnen staan en investeert liever in duurzame vormen van vervoer."

SP
"Het vliegveld is al jaren onrendabel en zal dat naar verwachting ook blijven. Met
meerdere vliegvelden in de buurt is het niet nodig om belastinggeld in een regionaal
vliegveld te steken."

Groenlinks
"We steken geen gemeenschapsgeld in de meest vervuilende vormen van vervoer.
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan moet er minder worden gevlogen. We investeren daarom in schone vormen van vervoer, zoals trein, bus en fiets."

CDA
"Het investeringsbedrag dat de verschillende overheden hebben ingelegd, zou
voldoende moeten zijn om Eelde een goede toekomst te geven."

ChristenUnie
"De ChristenUnie ziet het belang van en de behoefte aan vliegveld Eelde in de regio
en we volgen de ontwikkelingen op de voet. Wat ons betreft worden er echter geen
extra investeringen buiten het huidige pakket gedaan."

Partij voor de Dieren
"Vliegen is de meest milieuvervuilende vorm van vervoer, en alleen al uit dat
oogpunt is de Partij voor de Dieren fel tegen investeringen in Groningen Airport Eelde met publiek geld. Daarnaast is GAE een bodemloze put: het vliegveld is nog nooit rendabel geweest en zal dat ook nooit worden. Al het geld dat naar Eelde gaat is weggegooid geld, en draagt bij aan klimaatverandering en de opwarming van de aarde."

 
Oneens met de stelling


PvdA
"De PvdA vindt dat vliegveld Eelde belangrijk is voor onze regionale economie en werkgelegenheid. De gemeente is al jaren aandeelhouder en steekt er ook de komende jaren nog geld in zoals afgesproken."
Nooit is aangetoond wat het belang is van het vliegveld voor de economie. Er zijn ongeveer 50 directe arbeidsplaatsen. Die worden jaar in jaar uit met 100.000 euro per arbeidsplaats uit gemeenschapsgeld gesubsidieerd.

VVD
"Wij willen Groningen Airport Eelde openhouden. Onze luchthaven is een infrastructurele basisvoorziening en bevordert onze bereikbaarheid als regio, is gunstig voor de werkgelegenheid en aantrekkelijk voor het bedrijfsleven. Wij hebben de intentie omfinancieel te blijven bijdragen aan de luchthaven."
Een infrastructurele basisvoorziening met 96% vakantieverkeer? Dan kun je ook zwembaden, bibliotheken etc. infrastructurele basisvoorzieningen noemen. Toch wordt daarop fors bezuinigd. En die leveren overigens meer werkgelegenheid op en zijn voor iedereen bereikbaar.

Stad en Ommeland
"Het vliegveld is belangrijk voor de economie van het noorden."
Een belang dat nooit is aangetoond.

Student en Stad
"Groningen moet aantrekkelijk zijn voor bedrijven om zich hier te vestigen. Bij een goed vestigingsklimaat hoort een vliegveld en daar mag in geïnvesteerd worden. Een vliegveld is belangrijk voor onze infrastructuur en de internationalisering van de stad."
Bedrijven maken vrijwel geen gebruik van de luchthaven. Aanwezigheid van dit vliegveld speelt geen rol bij vestigingsplaatskeuze omdat er geen voor bedrijven belangrijke verbindingen zijn.

Sportpartij
"De Sportpartij ziet in Groningen Airport Eelde een belangrijke en snelle verbinding richting de buurlanden en is voorstander van het handhaven van de huidige financiële bijdrage."
Snelle verbindingen met buurlanden? De lijnen met Kopenhagen en Southend worden binnenkort weer beëindigd, omdat de bezettingsgraad blijft steken op 45%.

PVV
"Elke grote, moderne gemeente heeft een luchthaven. Dat is goed voor de economie en de mensen uit stad en ommeland. Groningen Airport Eelde is er niet alleen voor de Groningers om de hele wereld over te reizen, maar vooral om bezoekers (toeristen) uit de hele wereld naar Groningen te halen."
Volgens deze redenering moeten er ook snel vliegvelden komen bij  Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort,...  Allemaal een eigen luchthaven, de droom van de PVV.

100% Groningen
"100% Groningen vindt een bereikbare stad erg belangrijk. Dat is goed voor de leefbaarheid en de economie. Een goed vliegveld maakt de regio beter bereikbaar voor ondernemers en toeristen en daarmee houdt Groningen de positie als banenmotor van Noord-Nederland."
De luchthaven heeft een marginale rol in de bereikbaarheid. Er zijn 550 vertrekkende/ aankomende reizigers per dag (200.000 per jaar). Op Station Groningen zijn dat er 50.000 per dag: bijna 100 keer zoveel.


Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

?

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2021 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.