spacer
header
Home
Welkom
Zoekindex
Actueel nieuws
Berichten en opinies
Nieuwsbrief artikelen
Standpunten
Kennisdomein
Belangrijke procedures
Vereniging VOLE
Luchthaven Eelde
Contact met VOLE
Klachtenbehandeling
Downloads
Cartoons
Links
Zoeken
 
Home arrow Actueel nieuws arrow VOLE: Antwoord op zienswijzen luchthavenbesluit GAE onvoldoende

VOLE: Antwoord op zienswijzen luchthavenbesluit GAE onvoldoende
Geschreven door VOLE, 26 januari 2018   
vrijdag 26 januari 2018

VOLE: Antwoord op zienswijzen luchthavenbesluit GAE onvoldoende

Rare spelletjes over de rug van de omgeving

Eerder hebben wij op deze website bericht over het nieuwe luchthavenbesluit voor GAE. Informatie over de procedure kunt u vinden op de participatie website van de Rijksoverheid. Hierop staan ook de plannen van GAE en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage.
Burgers en organisaties konden hierop reageren met een zienswijze. VOLE en anderen hebben dat gedaan. Hier kunt u lezen wat er in de zienswijzen staat.
Ook de ‘Commissie voor de MER’ heeft een advies uitgebracht over wat er in de MER moet worden onderzocht. Het DvhN schreef daarover “Luchthaven Eelde moet alle toekomstige activiteiten apart onderzoeken”. In totaal zijn er 44 zienswijzen ingediend. Het ministerie I&W heeft een samenvatting gemaakt en dat van een advies voorzien in een Nota van antwoord.

VOLE is niet tevreden over deze beantwoording doordat de bezwaren i.v.m. de drones onder het vloerkleed zijn geveegd. GAE probeert haar plannen voor de ‘Test- en ontwikkelingsfaciliteit voor dronetechnologie’ buiten het luchthavenbesluit te houden. Daarbij wordt een raar spelletje gespeelt. Op 4 oktober 2017 sloot de termijn voor het indienen van zienswijzen. Op dezelfde dag (Rutte III was bijna rond) heeft de demissionaire Staatssecretaris een wijzing van de regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen afgekondigd. Deze ‘Regeling’ maakt het mogelijk om nu al vanaf Eelde met drones te vliegen. Zelfs de branchvereniging-drones Darpas vindt dit: ‘voor Haagse begrippen ongebruikelijk snel’. De regeling werd op 6 oktober gepubliceerd. Belanghebbenden konden dit daardoor niet meer meenemen in hun zienswijze. Dit is uiteraard geen toeval.

Indien het Ministerie van I&W in haar ‘Nota van antwoord’ nu was ingegaan op onze opmerkingen over de drones dan was correctie mogelijk geweest. Maar dat is helaas niet het geval. Het Ministerie gaat niet in op de zienswijzen van VOLE en anderen dat vliegen met drones in het MER moet worden meegenomen. VOLE heeft betoogd dat in het MER onderzocht moet worden wat de milieugevolgen zijn van de dronetestlocatie, welke alternatieve locaties er zijn en bovendien dat men de kosten in de economische onderbouwing dient mee te nemen.

Het Ministerie schrijft aan het eind van de Nota dat het “zeer hecht aan een zorgvuldig en een transparant proces”. VOLE zal het Ministerie hieraan houden. Wij hebben daarom verzocht de punten over de drones alsnog op te nemen in een advies aan GAE.
VOLE benut ook andere wegen om dit aan de kaak te stellen. Het is namelijk onverkwikkelijk dat de testfaciliteit voor drones buiten het Luchthavenbesluit wordt gehouden, dat er geen onderzoek is gedaan naar de overlast, dat er geen overleg is geweest met de omgeving en dat er geen rechtsbescherming is. Het is kenmerkend voor de handelswijze van GAE.

Bovenbedoelde ‘Regeling’ is het resultaat van een sterke lobby van de provinciale besturen, tevens aandeelhouder en een voorbeeld van belangenverstrengeling pur sang.
Bovendien bestaan er al voldoende testlocaties (Woensdrecht, Valkenburg, Twente, NLR). De voorgestelde testlokatie GAE ligt dicht bij woningen en grenst aan de landgoederenzone en het Nationaal Park Drentsche Aa. Daar overwinteren en vliegen vleermuizen die beschermd zijn volgens de Wet Natuurbescherming. Ook daarnaar is geen onderzoek gedaan.

VOLE heeft de Tweede Kamercommisie voor Infrastructuur & Waterstaat verzocht de ‘Regeling’ in te trekken totdat een afweging heeft plaatsgevonden in het kader van de procedure voor het nieuwe luchthavenbesluit.

Klik hier om terug te keren

 

 

 

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >

spacer
© 2019 VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.